Administrarea tehnica

✓Servicii de intretinere si mici reparatii;

✓supravegherea executiilor lucrarilor de mentenanta;

✓calculul consumurilor în funcţie de indexul contoarelor de bloc sau al contoarelor individuale, daca acestea există, conform prevederilor legale şi în funcţie de normele metodologice de repartizare a consumurilor, acolo unde nu există  contorizare la nivel de asociaţie de proprietari se vor calcula în sistem Paușal; 

✓înştiinţarea comitetului executiv şi luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp şi eficient a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii; 

✓supravegherea personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curăţenie, încărcarea şi evacuarea gunoiului menajer, alte activităţi, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor contractuale; 

✓supravegherea partilor comune ale imobilului si redactarea unui raport de evaluare ce va contine problemele constatate si propunerile de solutionare.